FANDOM


Shūtoku High vs Ginbō High
Shutoku vs Ginbo
Type Interhigh preliminary
Winner Shūtoku High
Final Score 118 – 38
Teams
Shūtoku High Ginbō High
Notable players
Shūtoku High Shintarō Midorima
Kazunari Takao
Taisuke Ōtsubo
Shinsuke Kimura
Kiyoshi Miyaji
Ginbō High None
Duration
Manga Chapter 25
Anime Episode 10
Navigation
Previous Seirin vs Seihō
Next Seirin vs Shūtoku

Shūtoku High vs Ginbō High was one of the two semi-finals of the Interhigh preliminaries.